– Vi har et bra driftsgrunnlag med kvalfangst i perioden april-september og føring av makrell og brisling resten av året.

Det sier daglig leder Lars Frode Vaage Stangeland i Austevoll Fiske og Tur AS, som har kjøpt den pelagiske kystbåten «Midøy Viking» fra Jan Andre Gangstad og Sjøvik AS i Midsund.

Rederiet blir ny aktør i kvalfangsten. Mandag blir båten overlevert nye eier i Bodø for å nyrigges til kvalfangst. Det har båten vært rigget som før da den i et tidligere eierskap het «Båragutt».