Havdeling og en større mulighet for å overføre torskekvoter, er blant tiltakene som skal bidra til å hjelpe den minste flåten å få utnyttet sine kvoteandeler i 2021. Det meldte Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding tirsdag morgen.

Utfordrende sesong

I meldingen fra departementet påpekes det at sesongen for den minste flåten har vært utfordrende. Torsken har stått lenger nord enn vanlig, dårlig vær har påvirket tilgjengeligheten. Kombinert med koronasituasjonen og høye kvoter, har dette skapt vansker for de minste fartøyene.