Sjømat Norge har levert sitt høringssvar til forslaget om krav til automatiske vektsystemer som Fiskeridirektoratet og justervesenet har hatt på høring. Det melder bransjeorganisasjonen på sine nettsider.

Som Fiskeribladet har omtalt, vil vektsystemene kreve betydelige investeringer i nytt utstyr og oppgraderinger. Sjømat Norge påpeker i denne sammenheng at de derfor er svært tydelig på at de konkrete kravene må forankres godt gjennom en grundig dialog med næringen, og de samme kravene må gjelde for alle.

Like krav

– Sjømat Norge ser positivt på at landingskontrollen strykes ved at det stilles nye krav til vektene. En fullgod landingskontroll er nødvendig for å sikre like konkurransevilkår i næringen, og for å sikre at vekt og art ikke er et forhandlingstema ved landing. Men det er absolutt krav fra vår side at det må stilles like krav til kontroll og vekter for alle aktører i næringen, uavhengig av om anlegget er stort eller lite, sier Kyrre Dale, fagsjef i Sjømat Norge.

– Videre må det stilles samme krav til kjøpere av norsk fisk i utlandet som til kjøperne i Norge. Det er også avgjørende at nye krav til vektene følges opp ved at fiskeindustribedriftene får fleksibilitet til å produsere på en så effektiv måte som mulig, uten uhensiktsmessige krav til etterfølgende kontroller, sier Dale.

Sjømat Norge viser til at de har tatt initiativ til et FHF-prosjekt som skal utvikle og teste ut de nye løsningene, med mål om at næringen sparer både tid og penger.