– Vi har ikke finregnet på det men er nok muligens oppe i de fangstinntektene som Fiskeribladet viser til på 173 millioner kroner for «Libas» sitt fiske av to kvotesett i år. Det er antakelig det høyeste vi har greid å fiske for med to kvoter på en båt i vårt rederi, sier daglig leder Bjarne Haldorsen i Liegruppen.

Det store fangstverdien er likevel ikke rekordfangst på en kjøl i ringnot. Fjorårets oppsummering viste at «Gerda Marie» fisket for 180 millioner i 2021 etter å ha fisket både sin egen kvote og en nybyggerkvote.