Sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea måtte spørre sjefen sin om han kunne varsle priser på over 60 kroner kiloet for HG-levert torsk uten innmat, slik han gjorde på Ombordfryst-konferansen i Ålesund onsdag.

– Prisene nå på over 55 kroner kiloet for HG-torsk har ikke tatt høyde for at det blir en 20 prosents nedgang i torskekvoten neste år. Det prisløftet kommer normalt i andre halvår. I tillegg er det stor usikkerhet rundt tilførselen av torsk på bakgrunn av Russlands posisjon i markedet.