– Skaden var ikke spesielt stor, men det var et svært uheldig tidspunkt å få uhellet rett