Det sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding fredag.

Norge og EU er i dag blitt enige om en ny kvote for reker i Nordsjøen og Skagerrak, på 6076 tonn. Den norske kvoten blir på 3805 tonn.

– I dårligere forfatning

– Den nye kvoten er en kraftig reduksjon, og jeg har forståelse for at det er krevende for rekefiskerne i sør. Rekebestanden er i en dårligere forfatning enn havforskerne tidligere har antatt, og det kan vi ikke ignorere. Vi har kommet til enighet med EU om en kvote som ivaretar hensynet til en forsvarlig forvaltning, en beslutning som også Norges Fiskarlag har støttet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i pressemeldingen.

Den nye kvoten fastsettes for perioden fra 1. juli 2023 til 30. juni 2024. Kvotefastsettelsen kommer som en følge av at bestanden nylig har gjennomgått en metoderevisjon.

Noe høyere enn havforskernes anbefaling

Fiskeribladet omtalte nylig det nye kvoterådet for reker i Nordsjøen og Skagerrak, der forskerne anbefalte en reduksjon på 47 prosent for neste år.

Norge og EU har fastsatt enn noe høyere kvote enn rådet fra ICES, som anbefalte en kvote på 5 125 tonn. Dette rådet tar utgangspunkt i at hele kvoten for første halvår 2023 ville bli fisket.

ICES’ har imidlertid også vurdert et alternativt fangstscenario, hvor det er lagt til grunn at 900 tonn av kvoten for første halvår ikke blir fisket.

«Ifølge beregninger av fangststatistikk er vi nå svært nær å ha et ufisket kvantum i tilsvarende størrelsesorden. Med utgangspunkt i ICES’ alternative vurdering, har Norge og EU har derfor funnet det forsvarlig å vedta en felles kvote på 6 076 tonn», heter det i pressemeldingen fra departementet.

– Som fryktet

– Dette var jo som ventet, men det er skuffende at det blir så lavt. Det ble som fryktet, sier Frode Jensen.

Han eier rederiet Tempofisk AS fra Søgne i Agder og driver reketrålerne «Tenor» og «Tempo».

Rekefisker Frode Jensen fra Søgne er ikke overrasket over kvotenedgangen. Foto: Ole Dag Kvamme (arkiv)

– Dette vil påvirke rekefiske ekstremt. Vi har heldigvis alternativer, men for båtene og mottakene på sørlandskysten blir det krise. Det er vanskelig å holde et fiske i gang med så lite kvote gjennom hele året. Så det blir spennende å se hvilken innvirkning det har, sier Jensen.

Jensen er noen ganger innom Skagerrak, men fisker selv for det meste i Nordsjøen. Han kaller det uforståelig at kvoten går ned, samtidig som rekrutteringen går opp.

– Vi fiskerne føler fisket går rette vei og at rekrutteringen går bra, men så går kvoten ned. På båtene har det gått fra tyve tonn til åtte tonn per kvotefaktor per periode. Det er uforståelig.