KV «Nordkapp» har den siste uken inspisert fiskefartøy som deltar i makrellfisket i Smutthavet. Kystvaktskipet startet toktet sør i Smutthavet onsdag 3. august og har fulgt makrellflåten nordover i Smutthavet. Toktet avsluttet på 71 graden før de satt seilas mot Norskehavet.

Ryddig fiskeri

– I løpet av de syv døgnene i sonen, snakket vi med 25 fartøy av totalt 37 fartøy i området. Vi inspiserte 14 av dem, sier Tomas Ruud-Halvorsen til Fiskeribladet.

Han er kapteinløytnant og fiskeriinspektør på KV«Nordkapp».