Gunnar Johansen, leder i Vikna og omegn Fiskarlag har vist vei ut til fiskemottaket på Ramstadlandet i Ytre Vikna.

Her leverer om lag åtte båter fast til mottaket som tilhører Rørvik Fisk As. Når Fiskeribladet ankommer mottaket ligger 10,6 meter lange «Odin Oliver» til kai. Skipper Tore Myhre står klar for å få veid dagens fangst.

To kar med ferdig sløyd sei og et kar med blandingsfangst. Praten starter umiddelbart.

Estimering av blandingsfangst

– Torsk, uer, lang, brosme, hyse og to lysinger.