– Nei, her er det enorme mengder faststående bruk, en del sild veldig spredt, og svært lite torsk og sei. Skjer det ikke