Det opplyser direktoratet i en pressemelding fredag.

– Vi vil ha spesielt oppmerksomhet på korrekt registrering av fangst på sluttseddel. Vi vil derfor gjerne poengtere at fangster skal holdes adskilt til seddel er skrevet eller til fangsten er satt i produksjon, sier teamleder for hvitfisk, Bjørn Håvard Rønnevik i seksjon fiskerikontroll og veiledning i Fiskeridirektoratet.

Han legger til:

– Men vi vil også ha øynene rettet mot rapportering på havet og til kravet om at redskap blir meldt inn og ut i henhold til regelverket, sier Rønnevik.

Inspektører vil kunne dukke opp på en kai, eller et fiskefelt hvor som helst hvor det fangstes og leveres fisk de kommende ukene, varsler direktoratet i en pressemelding. Foto: Willy Hauge (arkiv)

– Dumpe småfisk

«I år er kvotene relativt små og da øker også gjerne viljen til å utfordre regelverket. I tillegg kan prisen fiskerne får variere mellom ulik vekt på fisk som leveres til mottakene, som kan være et intensiv til å dumpe småfisk», skriver direktoratet i meldingen.

– Det vil da være naturlig for oss å følge ekstra nøye med på ryktene vi har hørt om dumping av småfisk, ikke minst sett i lys av at minstemålet er økt til 55 cm for torsk fisket innenfor 4-mila nord for 62° Nord. Dette er et tiltak for å bygge opp bestanden av kysttorsk og vil på sikt komme fiskerinæringen til gode, sier Rønnevik i meldingen.