Både på årsmøtet i Sunnmøre og Romsdal Fiskarlag (Surofi) og årsmøtet i Norges Sildesalgslag tok Ulriksen opp problemstillingen. Han forsvarte å ha norske havner som døråpner til det globale markedet for russisk fisk og åpent norsk hav for russisk fiskeriaktivitet slik det fortsatt er, 14 måneder ut i Russlands krigføring i Ukraina.

Norge til å stole på

– Norge skal være til å stole på. Derfor holder vi oss til de avtaler vi har inngått. Fiskerisamarbeidet med Russland er stabiliserende for forholdene i nord.