Det sier Ole-Morten Fjukstad.

Han har drevet som enefisker fra sjark i 30 år. Fra og med 1. januar neste år vil hans og 1600 andre fiskebåter mellom 10 og 11 meter bli omfattet av rapporteringskravene til Fiskeridirektoratet.

Fjukstad mener ERS-forskriften må tilpasses slik at sikkerheten aldri blir satt til side av rapporteringsplikten. Nå har han sendt bekymringsmelding til Sjøfartsdirektoratet.

Krevende

– Den nye forskriften har vært på høring, og både fiskernes organisasjoner og fiskere har meldt at kravene som stilles kan true sikkerheten til fiskerne.