Tildelingen, som Fiskeridirektoratet offentliggjorde torsdag, er den første som gjøres med den nye rekrutteringsordningen, som i år går til tre kvinnelige og tre mannlige fiskere i åpen gruppe.

De heldige får en bonus over en periode på fem år, som gir et kvotegrunnlag på 80 prosent av kvoten i lukket gruppe. Bonusen kan tildeles i fisket etter torsk, sei og hyse i nord, makrell, NVG-sild og nordsjøsild.

Av 77 søkere, 13 kvinner og 64 menn, er det disse som nå har fått kvoter gjennom loddtrekning:

  • Natalia Budiak, bosatt i Gamvik kommune
  • Siri Walsøe Lyngedal, bosatt i Nordkapp kommune
  • Alice Roseth Helleberg, bosatt i Sola kommune
  • Vebjørn Haugland, bosatt i Vågan kommune
  • Håvard Røyseng Hansen, bosatt i Nordkapp kommune
  • En venter på avklaring
Alice Roseth Helleberg er eneste fisker sør for Vågan som har fått rekrutteringsbonus. Foto: Privat

Eneste i sør

Alice Roseth Helleberg er den eneste sør for Vågan som får tildelt rekrutteringskvote.

Og omsider klaffet det for fiskeren fra Sola.

På den gamle rekrutteringsordningen søkte hun hvert år til hun ble 30 år, og ikke lenger oppfylte kriteriene for tildeling.

I den nye ordningen er aldersgrensen for kvinnelige søkere hevet til 40 år, blant annet fordi kvinner har vist seg å komme senere inn i yrket enn menn. Dette er en sak Helleberg har vært sterkt engasjert i selv, blant annet gjennom styreverv i Norges Kystfiskarlag og likestillingsarbeid i fiskerinæringa.

– Jeg hadde ikke forventet å få noe denne gangen heller. Men det ble loddtrekning, og jeg ble trukket. Det er veldig kjekt, sier hun i en kommentar til Fiskeribladet.

14 tonn ekstra

Helleberg er gift med en fisker, begge drifter hver sin sjark. Hun i åpen gruppe, han i lukket gruppe. Det meste av året driver de med teinefiske på heimhavet, men i vintersesongen har de sin base i Henningsvær. Helleberg kom nordover onsdag. Nå gjenstår de siste forberedelsene, og bedre værutsikter, før de kan sette torskegarnene i sjøen.

Denne gangen med et litt større kvotegrunnlag. Hun får i år 14 tonn ekstra å fiske på.

– Hva betyr det for deg å få rekrutteringskvote?

– For oss som småbarnsfamilie betyr det at vi får et bedre økonomisk grunnlag gjennom året, at vi står bedre rustet ved uforutsette utgifter, at vi kan oppgradere utstyr og båt.

Alice Helleberg har i mange år søkt om rekrutteringskvote. Endelig klaffet det. Her er hun på vei for å levere skrei i Henningsvær. Foto: Alf Fagerheim (arkivfoto)

Bedre ordning

Den gamle rekrutteringsordningen har blant annet blitt kritisert for å stadig ta et større jafs av totalkvotene. Helleberg er blant dem som har tatt til orde for tidsbegrensede rekrutteringskvoter.

– Det er ikke rett å kalle det kvote, for du får ikke en ervervstillatelse til odel og eie. Det er mer snakk om en bonusordning. Jeg tenker dette er et bedre opplegg. Du får et tidspress på deg, og kanskje bidrar det også til at det fiskes på flere arter, sier Helleberg.

Om den nye ordningen er den beste måten å rekruttere på, er hun likevel usikker på.

– Skulle det vært helt rettferdig burde vi heller vurdert gunstige næringslån for fiskere i etableringsfasen.

Vebjørn Haugland fra Vågan har fått kvote. Foto: privat

Venter på eventuell klage

Den siste kvoten, som er én av de tre kvotene som skal tildeles menn, fikk to trekninger der søkerne ikke oppfyller kravene til ordningen. Den tredje som ble trukket vil kunne få den siste rekrutteringskvoten, avhengig av utfallet av en eventuell klagebehandling knyttet til de to søkerne som ble trukket først.

Avklaringen rundt denne siste tildelingen vil skje i løpet av våren.

– Vi ønsker å prioritere rask saksbehandling i slike saker og bruker loddtrekning som metode for utvelgelse. Men det betyr at vi risikerer å få en situasjon hvor noen som blir trukket blir vurdert til å ikke oppfylle vilkårene for å få rekrutteringskvote, og da må vi vente med å kunngjøre en endelig tildeling. Det er leit at noen må vente lenger på svar, men det bidrar tilet mer rettferdig system, sier Erling Johan Johansen i fartøy- og deltakerseksjonen til Fiskeridirektoratet i meldingen.

Fiskeridirektoratet har lagt ut hele søkerlisten på sine hjemmesider.