Slik kategoriserer Trond Rismo i Norges sjømatråd portugisernes forhold til norsk klippfisk. Bakteppet er de høye kiloprisene norske fiskere får for torsk, et prisnivå som forplanter seg ut i markedene.

Utsendingen som er stasjonert i Portugal utdyper videre:

– På lang sikt gjør portugisernes forhold til norsk klippfisk at jeg overhodet ikke er bekymret for markedet der. Det er kanonsterkt. Norge har relasjoner og kontakter som er bygget opp over mange år. På kort sikt er situasjonen derimot mer usikker, på grunn av forbrukeren sin økonomi, sier Rismo.