Flere rekebåter har for tiden et godt fiske østover. «Monsun» og «Piraja» landet i alt 3160 kilo kokte reker til Risør Fiskemottak onsdag – fisket sørover gir for lite og inntjeningen i rekefisket er betydelig redusert på grunn av den høye dieselprisen.

Stor økning i driftsutgifter

– Driftsutgiftene har økt kolossalt og literprisen for diesel er nå på 18,25 kroner m/moms. Det kan ikke gå i lengden når fisket ikke gir særlig inntjening. Jeg er ikke i tvil om at flere båter går ut av rekefisket hvis det fortsetter slik, sier reder og fisker Christian Aanensen på reketråleren «Rosenvoll» av Mandal til Fiskeribladet.