- Vi må akseptere at Fiskarlaget Nord har fattet et årsmøtevedtak om utmelding av Norges Fiskarlag. Jeg beklager sterkt at vi har kommet i denne situasjonen og jeg synes det er trist at laget ikke kan uttrykke et tydelig ønske om å forbli i vårt fellesskap.

Det sier Ingebrigtsen i en pressemelding onsdag ettermiddag, etter at styret i Fiskarlaget Nord har informert om sine planer for en ny gruppeorganisasjon.

- Uvitende om innholdet

Det var tirsdag ettermiddag at Fiskarlaget Nord sendte ut en pressemelding der de redegjorde for at de har utarbeidet en ny organisering. Samtidig var Landsstyret innkalt til møte med leder og administrasjon i Fiskarlaget Nord der det ble redegjort muntlig for planene.

- Vi var uvitende om innholdet og saken inntil gårsdagens møte, der vi ble informert om vedtaket i styret i Nord om at de etablerer KystNor, som skal være en landsdekkende gruppeorganisasjon for kystfiskere, sier Ingebrigtsen.

- Konfronterende

Etter hans oppfatning er det konfronterende og unødvendig kompliserende.

- Hvis Fiskarlaget Nord har reelle intensjoner om å forbli i fellesskapet, så burde dette vært oversendt som et internt organisasjonsinnspill som kunne blitt diskutert i organisasjonen. Dette framstår mer som lagets beslutning om hvordan hele fellesskapet skal innrette seg, sier fiskarlagslederen.

Han mener det fortsatt er behov for en organisasjonsdebatt i Norges Fiskarlag.

- Men det er vanskelig å se dette som et innspill i den mangeårige prosessen i Fiskarlaget. Når et medlemslag velger å ta saken ut til pressen, sågar før de er ferdig med å orientere Landsstyret muntlig og uten at landsstyret får dette skriftlig, så fremstår ikke dette som godt organisasjonsarbeid, slik Fiskarlaget har årelang praksis for.

Vil invitere til møte

Ingebrigtsen oppfatter grepene som nå er tatt av Fiskarlaget Nord å stå i strid med fellesskapstanken forankret i Fiskarlagets organisasjonsmodell og det ansvaret som ligger til grunn for hvordan et medlemslag i Fiskarlaget kan arbeide.

- En naturlig oppfølging fra min side er å invitere lederne i de ulike organisasjonsleddene til et møte og fortsette dialogen med Landsstyret i den videre prosessen.