– Det er ingen troverdighet i grunnlaget for raudåtefisket. I stedet er det en bagatellisering av skadevirkningene dette fisket har på livet i havet, som savner sidestykke, sier kystfisker Ulf Gøran Garstad fra Austefjord i Rørvik i Trøndelag.

Han er sjokkert over at forskning og forvaltning stiller seg bak tallene som forklarer at bifangsten er helt nede på 0,3 prosent i enkelte raudåtetrålkast. Fiskeridirektoratet har åpnet for å kunne ha 10 prosent bifangst i raudåtetrålingen.

Hva skjer med larvene?

– Hva skjer med alle fiskelarver som havner i trålen? Dette er individer som skal vokse opp og bli til fiskebestander vi skal høste av.