Pelagisk Forening (PF) opplyser på sine nettsider at de har sendt innspill til høring om ordningen med rekrutteringskvotebonus for 2022.

Formålet med ordningen, som tidligere ble kalt rekrutteringskvoter, er å sikre unge fiskere inntekt for å komme seg inn i lukkede fiskerier. Ordningen går ut på at fem fartøy eid av fiskere under 30 år (40 år for kvinner) kan bli tildelt 80 prosent av kvoten som fartøy i lukket gruppe i utvalgte fiskerier i fem år.

Kritisk til ordningen

«Pelagisk Forening har spilt inn at foreningen prinsipielt er mot at det brukes særordninger med tildeling av kvote for å sikre økt rekruttering til fiskerinæringen. Rekrutteringsordningen, slik den presenteres i høringen, vil etter foreningens oppfatning ikke bidra til å rekruttere nye ungdommer til næringen. Med de vilkårene som stilles vil ordningen omfatte ungdommer som allerede er rekruttert inn», heter det i innspillet fra PF.

Fiskeridirektoratet ba også om innspill på om noen av rekrutteringskvotene skal tilgodeses kvinnelige søkere, og om det skal settes en høyere aldersgrense for kvinner.

«Pelagisk Forening spilte inn at dersom slike kvoter skal tildeles bør antallet reduseres til 4 kvoter og deles likt mellom kvinner og menn. I de tilfeller kvotene som er forbehold kvinner ikke blir tildelt, bør disse gå tilbake til fellesskapet», skriver PF i sitt innspill.