Styret i Fiskarlaget Nord ber Fiskarlaget sentralt om å ta en dialog med fiskerimyndighetene for å få på plass tilpassede løsninger for den mindre flåten når det gjelder sporing og rapportering.

Styret påpeker at innspill fra næringen må veie tungt.

- Ikke forsvarlig

«Styret vil stå på at det er hverken praktisk forsvarlig eller hensiktsmessig å pålegge alle båtstørrelser samme rapporteringsregime som havfiskeflåten. I tillegg kommer det økonomiske perspektivet», heter det i innspillet fra Fiskarlaget Nord.

En akseptabel løsning for næringen, er at det stilles krav om AIS for alle flåtegrupper, mener Fiskarlaget Nord.

«Dette i kombinasjon med en tilpasset versjon av dagens kystfiskeapp. Posisjonsopplysninger fra AIS, opplysninger registrert i kystfiskeapp samt opplysninger fra sluttseddel er tilgjengelige for myndighetene og bør kunnes samkjøres for å oppnå bedre oversikt over ressursuttaket samt for å styrke ressurskontrollen», mener Fiskarlaget Nord.

Enklere løsninger

Styret ber om at Norges Fiskarlag viderefører dialogen med myndighetene i saken, med siktemål om å få på plass tilpassede løsninger for den mindre flåten.

«Enklere løsninger enn det som er foreslått kan gjennomføres uten at det behøver å gi en dårligere oversikt over ressursuttak og gjennomføring av fisket», mener laget.