Det har lenge pågått en jakt på større – og bedre betalt – nvg-sild. Landinger fra andre nasjoner i vest har vist at denne silda fortsatt finnes, selv om forskerne mener de aktuelle årgangene må være betydelig nedfisket nå.

Norske fiskere har tidligere i år vært på vanskelig leting ut mot 200-mila og Smutthavet, uten å finne fangstbare forekomster. Nå kan fisket utenfor Lofoten de siste dagene bli enda en bekreftelse på tanken om at dette er sild som kommer vestfra og «melder seg på» gytevandringen sørover langs Norskekysten.