– Det har vært en grunnløs fredning av Borgundfjorden i 14 år for yrkesfiskere. Det er en symbolsak å videreføre dette som et vern av kysttorsken. Hva er det som gjør Borgundfjorden så spesiell at den må vernes for fiskeri for yrkesfiskere, samtidig som det videreføres et stort fritidsfiske her og er åpent ellers?

Spørsmålet kommer fra Jan Audun Wiik, som er talsmann for fiskernes krav om å få gjenåpnet Borgundfjordfisket.