– Det har vært et slakt fiske på nyåret. Vi kom ut med rundt 25 kilo reker i et prøvehal torsdag og det ble om lag 70 kilo på en tur mot slutten av januar. Før jul var det atskillig bedre. Da ga satsingen ut av Mandal fangster på opptil 500 kilo småreker, opplyser Atle Lunde som fisker sammen med fetteren Terje Lunde på «Ternen».

Fint å ha noe å gå til

Atle Lunde har satset på fisket siden begynnelsen av 1960-årene.