– Jeg syns ikke det er problematisk i det hele tatt å ha folk som er imot hvalfangst. Men det kan være fortvilende at følelsene skal styre slike debatter fremfor rasjonale og fornuft, sier leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø.

I Norge forvaltes vågehvalbestanden av Fiskeri- og næringsdepartementet etter råd fra Havforskningsinstituttet. De vurderer hvert år hvor mange dyr Norge kan skyte.

Kåre Heggebø, leder i Fiskarlaget, mener det er et paradoks at Noah tenker på miljøet og derfor ønsker å stoppe hvalfangst.