Fiskeridirektoratets forslag om å pålegge fiskeflåten over 21 meter å fiske lenger fra kysten i torskefiskeriene i nord vekker reaksjoner.

Mens fisker og SV-politiker Johnny Ingebrigtsen er svært fornøyd, møtes forslaget med harme blant redere i den største kystflåten.

– Forslaget er så unyansert og lite gjennomtenkt, at jeg lurer på om de i det hele tatt har tenkt. Jeg sliter med å forstå begrunnelsene. Direktoratet sier jo selv at de er usikre på hva slags effekt dette vil ha.