Volumet av reker er mer enn halvert og Fiskehav hadde en nedgang på 52,8 prosent i august.

Fra og med 1. september ble maksimalkvoten økt til 10 tonn i Nordsjøen/Skagerrak.

To tonn ekstra

– For fiskerne er det gode nyheter å få mer å fiske på og vi får se hvordan to tonn ekstra slår ut, sier direktør Kjell-Arild Tøfte i Fiskehav.

I august landet rekeflåten i sør 247 tonn reker til en verdi på 23 millioner kroner.

– I dette kvantumet var det 167 tonn kokte reker til en verdi på 21,8 millioner kroner og det er nesten på linje med august i fjor. For øvrig hadde mottakene eksportert 28,4 tonn kokte reker på Sverige i august, mens tilsvarende eksport var på 31,5 tonn i fjor, opplyser Tøfte.

Rekesalget kunne vært bedre

I juli/august landet rekebåtene i sør i alt 558 tonn reker og dermed ligger man bra an i forhold til kvoten på 1235 tonn i perioden 1. juli til 31. oktober. Så langt i sesongen er hele 71 prosent av rekene fisket i Skagerrak.

Mannskapet på «Høvågtrål» hadde en tur som ga 1440 kilo kokte reker sist uke og fangsten ble landet til Fiskesalg i Kristiansand.

– For tiden er rekebåter på annet fiske og «Høvågtrål» må begrense fisket på grunn av kvoten. Vi må kjøpe litt reker for å få nok og salget er ikke mer enn det må være. Det er bra det er mer fart i annet fiske og vi får mye breiflabb og annen fisk fra «Randøyjenta», forteller daglig leder Allan Iversen ved Fiskesalg.

For rekeflåten er det positivt at maksimalkvoten økes til 10 tonn, her «Rosenvoll» som landet 1245 kilo kokte reker til Fiskelaget i Mandal forrige uke. Foto: Roy Harbakk

Tar gode fangster

Rekebåtenes satsing gir gode fangster. «Eigenes» av Mandal kom ut med i alt 2,2 tonn kokte reker på to turer østover i slutten av august og fangstene ble landet til Domstein Sjømat i Risør. Fiskernes Salgslag i Grimstad fikk nylig 2025 kilo kokte reker fra en tur til de lokale båtene «Vågan» og «Astor».

For lite for båtene

– Vi får ganske bra med reker fra «Sjøvik», men det blir for lite for båtene med tanke på driften og de fisker som regel opp kvoten, sier daglig leder Reidar Fredriksen ved Reinhartsen i Kristiansand.

– I sommer hadde vi en nedgang på 20–30 prosent i rekesalget og salget av reker er mindre enn for noen år siden. I vår butikk er prisen nå på 248 kroner kiloet for ferske reker, legger han til.

Reinhartsen har en positiv utvikling i omsetningen av fisk. – Folk kjøper mer fisk enn tidligere og jevnt over er det bra salg av torsk hele året. I tillegg er lange og brosme blitt populære og lysing er på vei opp. For fire-fem år siden var det liten interesse for lysing, forteller Fredriksen.

Mer mat i krabben

Salget av krabber er jevnt over godt hos Reinhartsen i Kristiansand og det begynner å bli mer mat i Sørlandskrabben enn tilfellet var for en måned siden.

– VI selger krabber for 219 kroner kiloet og prisen for levende krabbe ligger på 15 til 25 kroner per stykk. Men det er flere som har hobbyfiske på krabber og av den grunn går krabbesalget litt ned hos, opplyser fiskehandler Reidar Fredriksen til Fiskeribladet.