Tidligere i år fikk Sildelaget en rettskraftig dom som sier at de ikke har lov til å oppgi priser under pågående auksjoner. Fiskeribladet har opplevd at fiskere og mottak etter dommen har ulik praksis på om den også gjelder hva partene har lov til å si offentlig om priser de har oppnådd.

Alle som deltar på auksjoner får innsyn i budrunden på auksjonen de deltar. Sildelaget har gått gjennom en statistikk som sier at noen landanlegg er med på 80 prosent av auksjonene, mens andre er med på mellom 15 og 40 prosent av auksjonene.