I en pressemelding tirsdag informerte Nærings- og fiskeridepartementet om at det innføres forbud mot grensekryssende fiske i Skagerrak fra 1. januar neste år. Bakgrunnen er svekket kontroll med fisket i Skagerrak, viste statsråd Cecilie Myrseth (Ap) til i meldingen.

Departementet la til at endringene vil ramme rekeflåten i sør. Som et første trinn i innfasingen vil kun fartøy over 12 meter omfattes av endringene i ERS-forskriften. Det samme vil gjelde for svenske og danske fiskefartøy.

– Svært skuffet

– Vi er svært skuffet over departements avgjørelse i denne saken, og har bedt om en dialog, sier Kåre Heggebø, leder i Fiskarlaget, i en pressemelding onsdag.

Etter hvert tar myndighetene også sikte på at fartøy under 12 meter skal omfattes av forbudet, fra 1. januar 2025. Et slikt forslag vil bli sendt på høring i løpet av første kvartal 2024, opplyste departementet i meldingen som ble sendt ut tirsdag.

EU-fartøy over 12 meter som opererer i Skagerrak, vil i tillegg til å måtte heve redskapen, også pålegges å sende meldinger til kontrollmyndighetene før grensen inn i eller ut av norsk økonomisk sone krysses.

Har foreslått avbøtende tiltak

Heggebø viser til at Fiskarlaget har foreslått avbøtende tiltak for å skjerme rekeflåten, som fisker øst i Skagerrak inn i svensk farvann. Forslaget fra Fiskarlaget er en felles buffersone mot Sverige utenfor 4-mila hvor det fortsatt tillates fiskeri, som reketråling.

Fiskarlagslederen «finner det svært beklagelig at norske myndigheter ikke har villet vurdere en slik minnelig løsning».

Heggebø viser til at flere av de viktige rekefeltene som brukes går tvers gjennom sonegrensen mellom Norge og Sverige, og fartøyene har dermed alltid har kunnet tråle sammenhengende over grensen uten å måtte hive trålen.

– Umulig å tråle

Det nye forbudet betyr at reketrålerne fra årsskiftet vil måtte stoppe fisket, hive opp trålen ved sonegrensen, og rapportere fangst og at fartøy skal inn i en ny sone, viser Fiskarlaget til.

– Dette blir ikke bare upraktisk. Dette vil i praksis medføre at feltene langs grensen nærmest blir umulig å tråle, grunnet mange krysninger i løpet av et hal. Krepseflåten vil også bli svært skadelidende, påpeker Heggebø.

Fiskarlaget erkjenner at det nye regelverket vil føre til bedre kontrollmuligheter i Skagerrak, samt at fangststatistikken blir mer korrekt i forhold til hvilke soner fangsten er tatt. Heggebø mener likevel det er fullt mulig å opprettholde denne målsettingen, selv om det ble etablert enkelte unntak.

Heggebø har bedt statsråden om å se på saken på nytt, og viser til at det er stor frustrasjon blant fiskere i Norge, Sverige og Danmark over norske myndigheters håndtering av saken.

Fiskeribladet har via epost spurt om departementet vil kommentere saken onsdag, men har foreløpig ikke fått svar.