Norges Fiskarlag sa denne uken at de mener det er mangler i regelverket når det kommer til gjenfangst av oppdrettstorsk.

– Vi er forferdet og bekymret over det som skjer, sa leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø til Fiskeribladet torsdag.

Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag. Foto: Lena Knutli (arkiv)

Saken Heggebø sikter til er det som nå skjer i Meløy, der fiskere har fått det de mener er rømt oppdrettstorsk i garna den siste tiden.

– Vi kommer til å kreve møte med myndighetene for å diskutere situasjonen vi opplever som helt håpløs og farlig for både yrkesfiskerne og torskebestanden på kysten, sa lederen i Fiskarlaget torsdag.