Onsdag offentliggjorde Norges sjømatråd eksporttallene for fjoråret. «Rekorder langs hele linja», skrev Intrafish.

Norge solgte sjømat for rekordhøye 120 milliarder, og eksporterte for første gang over tre millioner tonn sjømat i 2021.

År etter år med lakserekorder

Rekordene gjaldt også for laks og ørret, som sto for 71 prosent av salget, målt i verdi.

– Laksen er som vanlig driveren i eksporten, men flere arter villfisk som makrell, lodde, snøkrabbe og kongekrabbe har også sterk økning i eksportverdi, sa analytiker Paul T.