Vinterfisket etter skrei har i år foregått uten at de kystnære fangstene har blitt sendt ut i markedet med MSC-sertifikat, som garanterer at fisken kommer fra et bærekraftig fiskeri.

Årsaken er at både torsk og hyse fisket innenfor 12-mila mistet denne sertifiseringen i fjor, ikke fordi disse bestandene er truet, men på grunn av innblanding av kysttorsk i fangstene.

– Milepæl

Forskerne har ment at bestanden lengst nord er under press, men en omfattende gjennomgang av metoder og tall, kan tyde på at situasjonen ikke er fullt så kritisk som man først trodde.