Ordtaket «Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet» tas et nivå høyere av norske myndigheter.

Ulike norske offentlige virksomheter bistår fattige land med fiskeriforvaltning og overvåkning. Det skal gi bedre kår både for fisk og folk, men gjøre livet vanskelig for tyvfiskere, eller «mafia», som de ble omtalt som.

Under Arendalsuka handlet en av de mange hundretalls debattene om fiskerikriminalitet i det globale sør.