Fiskeribladet skrev i januar 2021 om Jim Lorentsen som driver mottak på Nesøya og Sleneset på Helgelandskysten. Lurøyfjerdingen ville satse på kommersielt fiske etter kreps som den første i sin landsdel.

– Midlene er på plass og vi er godt i gang med det nye anlegget på Nesøya, men alt tar lengre tid enn man først tenker, og jeg har for få timer i døgnet til å få gjennomført alt alene, sier Lorentsen.

Vi møtes på ferja mellom Stokkvågen og Sleneset.