– Det er flere sanksjoner mot Russland på gang. Rett før jul innførte USA forbud mot russisk torsk bearbeidet i tredjeland. Rundt 90.000 tonn russisk torsk går årlig inn til USA. Det meste er fryst, som kommer fra Kina.

Eivind Hestvik Brækkan er sjømatanalytiker Norges sjømatråd, og blant dem som torsdag holdt foredrag på Sjømatrådets nyttårskonferanse i Oslo.