Det kommer inn for lite råstoff til rekefabrikken Finny Sirevaag og produksjonen er for tiden på et svært lavt nivå i lokalene i Åna-Sira.

– Det skulle ikke vært lov å halvere rekekvoten og dette er ikke lett for fiskerne og oss som produserer reker. Vi har tidligere fått opptil 200 tonn råreker i måneden, mens det nå kommer inn 40–50 tonn. Dermed sitter vi igjen med 25 prosent i forhold til det som var vanlig tidligere i sesongen. Etter min mening burde det ha vært kvote på både kokte og råreker, sier styreleder Arild Stulen ved rekefabrikken i sør.