Selv om avstemningen om organisasjonssaken foregikk uten store temperatursvingninger under årsmøtet til Fiskarlaget Midt-Norge, slo hjertepumpa ekstra for opptil flere da kvotemelding 2.0 ble tatt opp. Fra talerstolen rette flere fiskere kraftig kritikk mot Fiskeridirektoratet.

– Jeg vil fremme forslag om at Norges Fiskarlag snarest får foretatt en juridisk vurdering av lovligheten av innføring av det omfattende sporing- og rapporteringsregimet i flåten under 15 meter, sa Gunnar Johansen fra Vikna.

Gunnar Johansen fra Vikna gikk på talerstolen og sa at han ikke er sikker på at det å slå seg sammen til et stort lag er en fordel.