– Et godt fiske i mars ga 299 tonn og det ser bra ut med de kvoter vi har. Det er positivt at fiskerne finner reker og det er ikke fare for stopp i rekefisket, påpeker Tøfte.

Han legger til at det ikke er kommet resultater fra vintertoktet på reker i februar.

I begynnelsen av aprilas ble minsteprisen skrudd opp og fiskerne får nå 125 kroner kiloet for store kokte reker. Rekeprisen er for øvrig fem kroner høyere i forhold til samme tid i fjor.

Tirsdag i påskeuken la «Høvågtrål» og «Hellevig» til kai med over 2,2 tonn ferske reker for Fiskesalg i Kristiansand.

Kan fiske 1030 tonn

– Det er landet i alt 1057 tonn reker siden årsskiftet. Kokte reker utgjør 62 prosent av kvantumet og trenden har vært den samme siden i høst. Det ble litt lavere i mars med en andel på 60 prosent for kokte reker. Hovedtyngden av rekefangstene fiskes i Skagerrak som har en andel på 61 prosent, opplyser Tøfte til Fiskeribladet.

Fra de to første periodene gjensto 94 tonn, og det betyr at rekeflåten i sør kan fiske 1030 tonn reker fram til slutten av juni.

– I vintersesongen har minsteprisen til fisker økt med fem kroner og den har også blitt litt høyere på eksport. Per mars var eksporten av reker på 18 prosent og det er lavere enn i fjor. Dermed går det mer reker på innlandet og det er bra. Rekefisket kan gi noe mindre fangster på denne tiden og vi er spent på hvordan rekefisket blir utover våren, framholder Kjell-Arild Tøfte i Fiskehav.

– Rekefisket er slakkere på revet og Jærkysten og det er normalt når rekene er ferdig med å gyte. Noen av de store rekebåtene tråler etter fisk, men rekefisket vil ta seg opp etter hvert, sier Torger Torgersen ved Fonn Egersund.

Rekebåten «Piraja» av Kristiansand la til kai ved Fonn tirsdag med 3,5 tonn fisk og det var mest av sei og lysing i fangsten. For «Vestavind» er rekefisket hovedsatsingen og båten fra Sokndal landet 595 kilo ferske reker fra en av de seneste turene.

Selproblemer i sør

Det er mye sel i garnene til fisker Sverre Gunnar Syvertsen på «Strandbuen» av Mandal.

– Jeg har aldri opplevd å få opptil tre sel til dagen og de ødelegger for fisket. Halve fisker henger igjen i bruket, men det har også vært en del selproblemer ved Lindesnes i vinter, opplyser Syvertsen.

Han har landet rundt 20 kilo levende torsk på 2 til 5 kilo fra noen turer og torsken er populær for Fiskelagets kunder i fiskebutikken i Mandal.

– Jeg har prøvd på torsken, men det har vært veldig lite fisk og det er heller ikke lyr i garnene. Vi får håpe det forandrer seg og det kan bli bedre utover våren, påpeker Syvertsen på «Strandbuen».