Karl Viktor Solhaug er daglig leder i Karl Viktor Fisk AS i Henningsvær. De selger fersk fisk.

– Det er en kamp om råstoffet. Det er fisker sitt marked nå. Det er vanskelig å få tak i nye båter, sier Solhaug til Fiskeribladet.

– Hvis vi får fisk, kommer vi til å levendelagre. Hvis vi kan kjøpe 50–100 tonn og ha i merder, kan vi slakte i juli, fortsetter han.

Første gang de lagret levendefangst av skrei i merder var for tre år siden.