Andre dag av landsmøtet i Norges Fiskarlag i Trondheim ble åpnet med noen alvorsord fra