Andre dag av landsmøtet i Norges Fiskarlag i Trondheim ble åpnet med noen alvorsord fra tidligere fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen:

– Det er alvor nå. Det handler om hvorvidt dere skal bli lyttet til. Om dere får plass i mediene om saker dere er opptatt av, eller om dagsorden skal settes av andre, sa Berg-Hansen etter å ha erklært sin kjærlighet til Norges Fiskarlag.

En jobb å gjøre

– Jeg ønsker meg et sterkt, moderne, innflytelsesrikt og mangfoldig Norges Fiskarlag.