Christian Halstensen, daglig leder i Halstensen Holding og styreleder i Fiskebåt, viser til deres reketråler «Katrine H».

– Hvis vi budsjetterer offensivt, håper vi at vi kan klare oss med driftsmargin på 30–35 millioner på reketråleren. Vi bruker 5 millioner liter drivstoff i året. Ganger vi det med 7, 40 i avgift er det ikke mye igjen på bunnlinjen.

– Men dere tjener likevel gode penger, på for eksempel «Granit»?

– Vi tjener penger på torsketrål, ja, men ikke på reketrål.