Det bekrefter Jonny Karlsen, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), overfor Fiskeribladet.

Den siste tida har det vært mange spekulasjoner rundt USS «Gerald R. Ford», og krigsskipets ferd nordover etter det mye omtalte besøket i Oslofjorden. I forrige uke erfarte NRK at skipet skulle til Vesterålen. Samtidig skrev Vesterålen Online at målfartøyet «Æger» var slept til Kystvaktbasen på Sortland.

Det amerikanske hangarskipet kan ikke lenger spores på AIS, men mye tyder på at det foregår øvelser i Vestfjorden, hvor det frem mot 7. juni er restriksjoner i luftrommet.

– God dialog

Ved FOH er de sparsomme med informasjon om de militære øvelsene, men Karlsen bekrefter at de etterstreber å holde seg unna blåkveitefisket som nå pågår.

– Det er god dialog mellom Forsvaret og fiskeriorganisasjonene, og når vi skal øve og trene så tilstreber vi å informere godt selv om vi ofte ikke kan gå i detalj på framtidige operasjoner. Når det er sagt, så vil kommende aktiviteter ikke komme i konflikt med blåkveitefisket. Vi bruker mye tid og ressurser på å unngå dette, sier Karlsen til Fiskeribladet.

I slutten av mai ble skarpskytingsøvelsen Formidable Shield 23, som har foregått ved Andøya, avsluttet. 13 nasjoner har sammen trent på missil- og luftforsvar. På sine hjemmesider varsler Forsvaret at øvelsene utenfor norskekysten fortsetter.

Mandag dukket det opp et områdevarsel på informasjonssystemet Barentswatch, som strekker seg over store havområder, men på dyphavet utenfor eggakanten. Det er Andøya Space som har meldt inn en marineøvelse, som skal foregå mellom 6. juni og 11. juni. Maritim trafikk blir bedt om å holde seg unna de varslede fareområdene mens øvelsen pågår.

Det største røde feltet på kartet markerer området for en marineøvelse som Andøya Space har varslet. Maritim trafikk er bedt om å holde seg utenfor fareområdet mellom kl. 21.00 den 6. juni og kl. 24.00 den 11. juni. Foto: Skjermdump Barentswatch

Vil øve mer i nord

Karlsen bekrefter at både Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Forsvarets spesialstyrker deltar i flere planlagte øvelser med det amerikanske krigsskipet USS «Gerald R. Ford». Hvor og når disse øvelsene foregår vil han ikke si noe om.

– Å øve sammen med en hangarskipsgruppe gir Forsvaret en unik mulighet til å videreutvikle samarbeidet og jobbe tettere sammen med vår viktigste allierte, USA. Øvingen er et viktig signal for det nære bilaterale forholdet vårt med USA og øker troverdigheten av kollektivt forsvar og avskrekking, sier Karlsen.

Han sier at Norges allierte i større grad enn tidligere vender blikket nordover, med ønske om å operere og trene i våre nærområder. Karlsen sier dette svært ønsket for Norge.

– Militære operasjoner i nordområdene kan være utfordrende. Dersom allierte skal ha evnen til å operere suksessfullt her er det viktig å trene i disse områdene regelmessig. Det gjelder også for våre egne styrker, sier Karlsen.