De utlyste områdene for vindkraft er nedjustert i forhold til tidligere planer. Det skriver Fiskebåt på sine nettsider. Blant annet er gyteområdene for tobis i Sørlige Nordsjø II utenfor det aktuelle arealet for utbygging.

– Bra at det nedjusteres

– Høringsbrevet som er sendt ut av Olje- og energidepartementet er derfor et steg nærmere sameksistens mellom næringene i havet, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.