Kun to fra representanter fra Bø stemte imot da årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag fredag sa et klart ja til å slå seg sammen med Fiskarlaget Nord og Fiskarlaget Midt-Norge.

– Mer krevende

Neste uke, nærmere bestemt 4. og 5. oktober, skal årsmøtet i Fiskarlaget Midt-Norge stemme over om også de går inn for sammenslåing. Flere Fiskeribladet har snakket med tror møtet i Midt ikke blir fullt så spennende som i Nordland.

Styreleder Sturla Hepsø sier likevel at han er usikker hva utfallet blir.