Dette har resultert i at store mengder kolmule er drept ned og ikke registrert som et ressursuttak, heter det i meldingen.

Deler av den norske kolmuleflåten fisker nå vest av Irland i både EU-sonen og i internasjonalt farvann.

Gi oss tips eller tilbakemelding

Kjenner seg ikke igjen

En av båtene som har fisket kolmule i internasjonal sone, på feltet Porcupine bank, er «Østerbris». Foreløpig har båten hatt tre turer på kolmula, og er nå på vei til Irland for å losse.

– At det er sprengning av trålposer kan hende, men vi kjenner ikke til at det er noen som har gjort det nå, sier skipper og reder Trond Østervold på «Østerbris».

Han legger til at han kun kan svare for seg selv:

– Det er vanskelig for meg å si hva andre gjør, og ikke. Men generelt mener jeg at nytt utstyr er det som må til, sier skipperen.

– Hvorfor tror du dette skjer?

– Blir det «sprengning på sjøen», skyldes det ofte gammelt bruk. Det er ofte den samme grunnen som går igjen både på trål og not, at utstyret er for gammelt. Aktsom må man alltid være, svarer han.

Trond Østervold forteller om godt kolmulefiske. Foto: Privat

Kjent problem

Direktoratet forteller i pressemeldingen mandag at det har inspektør om bord på ett av fartøyene. Vedkommende har ifølge direktoratet «dokumentert store mengder død kolmule på havoverflaten, som trolig skyldes at trålposer er blitt sprengt i utøvelsen av fisket».

– Vi ønsker ikke at fisket utøves på denne måten, sier divisjonsdirektør Siv June Hansen i tilsyns- og kontrolldivisjonen i Fiskeridirektoratet, i meldingen.

Direktoratet viser samtidig til at sprengning av trålposer i fisket etter kolmule er kjent problem som har pågått over tid.

– Ta hensyn

Fiskeridirektoratet skriver i meldingen at det arbeider sammen med både forskning og næring for å utvikle fangstbegrensende systemer i kolmulefisket.

– Målet med slike systemer er å redusere muligheten for at disse situasjonene oppstår, sier Hansen i meldingen.

Direktoratet oppfordrer fiskerne til å ta hensyn til stor fisketetthet, tilstand til redskapet og tauetid.

«Det er videre viktig at fisker bruker tilstrekkelig tid når redskapet hales for å redusere muligheten for sprengning av trålposer», står det i pressemeldingen.

Neddreping
  • Neddreping kan defineres som fisk som av ulike grunner dør under fangstoperasjoner.
  • Fisken går til spille og blir ikke ført som fangst
  • Neddreping av fisk regnes ikke som dumping eller utkast av fisk, fordi fisken aldri er tatt om bord.
  • Det er ikke tillatt å slippe fangst når det er fare for neddreping, altså når fisken er så stresset og utsatt for oksygenmangel at den vil dø dersom den slippes ut av redskapen.

– Halvveis i kvoten

Østervold på «Østerbris» forteller at av en kvote på 12.000 tonn, er de så langt i boks med halvparten.

– Vi har hatt godt fiske, og det har vært gode flekker å se. Så det ser ut som at kolmula er i god stand.

Han kaller det «veldig positivt», og sier at det utvilsomt har kommet nye rekrutter til.

– Det ser vi på størrelsen og. Dette er vel 2019-årsklassen, det er god rekruttering som vi nå ser på feltene.

Trond Østervold forteller at det har vært gode flekker å se av kolmulen så langt i år. Foto: Privat

I starten på sesongen var prisen på vel 4 kroner, ifølge Østervold. Nå forteller han at den ligger på 3,55 kroner i Norge.

– Så hvor skuffet skal du være. Det er gode priser likevel, sier skipperen.