– 49 hval er levert til nå i år. Det er den beste sesongstarten jeg har opplevd siden jeg begynte her om bord i 2000, sier Bjørnar Olsen, skytter om bord og sønn av reder og skipper Frank Olsen.

– Det er mye hval i havet, både kystnært og lenger ut. Den lever godt på lodde, krill og faktisk også rekeyngel, etter det vi kan se, forteller Olsen.

Skeptiske kjøpere

«Ann Brita» er hjemme på Reine etter siste tur til Øst-Finnmark, der hvalfangsten stort sett har foregått i år.