I perioden 1. juli–31. oktober ble det landet 982 tonn reker til en verdi på 84,4 millioner kroner. Kokte reker utgjorde 614 tonn og disse rekene hadde en verdi på 79 millioner kroner, ifølge direktør i Fiskehav, Kjell-Arild Tøfte.

– Båtene har et godt fiske og noen har fisket kvoten. Det gjenstår 253 tonn av periodekvoten på 1235 tonn. Dermed får båtene mer å fiske på i neste periode og foreløpig er maksimalkvoten på 10 tonn. For øvrig hadde mottakene en eksportandel på 20 prosent i perioden 1. juli- 31. oktober og det er det samme som i fjor, sa Tøfte til Fiskeribladet før helgen.

Administrerende direktør i Fiskehav, Kjell-Arild Tøfte. Foto: Nils Torsvik (arkiv)

På fiske østover

Rekefisker John Vidar Løvik Larsen på «Sienna» fra Hidra i Flekkefjord synes fisket østover gir mer enn på hjemlige trakter. Han landet en rekefangst på 719 kilo til Domstein Sjømat i Risør fra første tur i november.

– Jeg har tatt fangster østover siden begynnelsen av september og det har vært et tålig greit fiske i høst. Det kan også bli aktuelt å fiske i dette området til vinteren, forteller fiskeren fra Hidra.

For kystrekeflåten ble 2022-sesongen spesielt vanskelig som følge av rekordhøye drivstoffpriser, og det er positivt at drivstoff-støtten videreføres neste år.

– Drivstoff-støtten kunne gjerne vært høyere. Tidligere i år fikk vi et tilskudd på 2,50 kroner per liter diesel og dette tilskuddet ble senere økt med en krone, påpeker Løvik Larsen på «Sienna».

Manko på reker

– Det har vært for lite reker de seneste ukene og det er blitt manko i helgene, opplyser daglig leder Reidar Fredriksen ved Fiskeeksperten Reinhartsen i Kristiansand.

Rekebåten «Sjøvik» er på annet fiske og «Ringskjær Sør» er foreløpig eneste lokale båt som lander reker til Reinhartsen. «Ringskjær Sør» hadde nylig en tur som ga 420 kilo kokte reker.

– Vi får tilført reker fra Mandal, Fiskesalg og Domstein Sjømat i Kristiansand. I tillegg har vi fått inn reker og en del kreps fra Brødrene Berggren i Sandefjord.

Hummerfiskerne er fornøyd med fangstene og noen lagrer hummer for levering nærmere jul. Vi har betalt 400 kroner kiloet til fiskerne for hummer som landes til oss. Over disk selger vi hummer for 750 til 900 kroner kiloet, forteller Fredriksen.

Mye hummer

– På grunn av mye hummer i markedet må prisene på hummer ned, legger daglig leder ved Fiskeeksperten Reinhartsen til.

Hummerfisket var spesielt godt de to første ukene i oktober og senere i sesongen er dette fisket blitt en del værhindret. I distriktet til Fiskehav var det landet 12.893 kilo hummer per 10. november, mens kvantumet var på 13.665 kilo på samme tid i fjor.

Er omtrent som i fjor

Mandal-fiskeren Sverre Gunnar Syvertsen på «Strandbuen» hadde ute 100 hummerteiner i begynnelsen av sesongen, men har etter hvert redusert antall teiner.

– Jeg synes fisket er nokså likt som i fjor og fangstene landes til mottaket på Gismerøya i Mandal. I teinene er det mye småhummer og rognhummer og det ser ut til at hummeren har det greit, sier Syvertsen på «Strandbuen».