Det ble tidenes prisfest på lodde ved Island i fjor med 14,35 kroner i gjennomsnitt per kilo på de over 42.000 tonnene som ble fisket av den norske ringnotflåten. Samlet fangstinntekt i klondykeåret for lodde, ble over 600 millioner kroner for den norske flåten.

– Vi er såpass realistiske at vi ikke forventer slike priser i år, men er samtidig usikre på hvor prisnivået vil ligge for lodde til konsum. Når det gjelder leveranser til mel og olje, forventer vi å se priser på tretallet, sier Agnar Lyng som er reder for «Andrea L» på Raudeberg.