Vi betaler allerede grunnrenteskatt

Grunnrenteskatten betales gjennom spredt og mangfoldig eierskap og ringvirkningene av disse. En grunnrentebeskatning fordrer også en superprofitt/meravkastning over lengre tid. Det har det ikke vært.

Verdiskapingen og aktiviteten fra fiskerinæringen skjer langs kysten. Tappes næringen for verdier, blir det vanskeligere å sikre bosetting og sysselsetting langs kysten, skriver Mariann Frantsen.
Verdiskapingen og aktiviteten fra fiskerinæringen skjer langs kysten. Tappes næringen for verdier, blir det vanskeligere å sikre bosetting og sysselsetting langs kysten, skriver Mariann Frantsen.Foto: Einar Lindbæk
Publisert 8. January 2023, kl. 13.01Oppdatert 8. January 2023, kl. 13.01