22. juni omtaler Fiskeribladet Havforskningsinstituttet (HI) sitt nye risikokart. Tittelen er «Risikokartet for kysten har ikke tatt høyde for havvind».

Få avsnitt ned kommer svaret fra vår forsker: Grunnen til at havvind er «utelatt» er at vi ikke har aktivitetsdata om havvind, fordi havvind ikke finnes i Norge i dag.

Stine Hommedal Senior kommunikasjonsrådgjevar Havforskningsinstituttet Foto: Havforskningsinstituttet

Kartet i sin nåværende form illustrerer gjeldende aktivitet (med data fra 2019) til seks ulike sektorer.

Så lenge havvind ikke er bygd ut innenfor noen av områdene på kartet, vil scoren da bli null i alle regionene. Det ser vi ikke som nyttig å ta med.

Vi har altså ikke kunne legge inn det eksisterende fotavtrykket til noe som ikke eksisterer, men som HI-forsker Johanna M. Aarflot sier i saken: Havvind vil selvsagt komme med, etter hvert som det bygges ut.

Fiskeribladet lar ikke forklaringen endre på vinklingen, og henter så inn reaksjoner på det de kaller «utelatelsen». Vi opplever at det er Fiskeribladet som i sin tittelbruk og formuleringer som utelater mye:

Det etterlatte inntrykk hos leserne er at HI har valgt bort havvind. Det riktige er at vi ikke kan legge inn data som ikke finnes – siden aktiviteten enda ikke er i gang.

Vi vil avslutningsvis minne om at vi på Havforskningsinstituttet har en omfattende forskningssatsing på havvind, der vi jobber bredt og tverrfaglig med partnere fra nærings- og organisasjonsliv og forskere i inn- og utland.