Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norges skrev i et innlegg i Fiskeribladet, der han spør om «Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen?»

Mange er bekymret for villaksen som er på rødlista. Ystmark skriver at 95 prosent av all villaks dør i havet. Ja, og da er det jo desto viktigere å berge den siste 5 prosentene som går opp i elvene våre. Det er ingen tvil om at lus, sykdom og så videre fra oppdrettslaks er en trussel mot villaksen. Genetisk blanding av villaks og oppdrettslaks er også en reell trussel.

Klemet Godtland Sivilingeniør medlem av Norges Naturvernforbund. Klemet Godtland Sivilingeniør medlem av Norges Naturvernforbund. Foto: Privat

Nullvisjon for rømming er målet til Sjømat Norge, skriver Geir Ove Ystmark. Det er svært positivt og helt nødvendig. Det vil gagne både naturen og føre til mindre tap av oppdrettslaks for den viktige næringen.

Ekstremvær, flom og ras

Fiskeoppdrett må samtidig inn i lukkede anlegg, både for å hindre rømming, lus, sykdom og annen forurensning på natur og havmiljø. En vil da få kontroll med miljøet og kan ta vare på både fôrspill og skit som en verdifull ressurs og gjødsel. Det viktigste også for havbruket er å bli mer bærekraftig.

Klimakrisen har i sommer virkelig satt sitt preg på verden med ekstremregn, flom, ras, tørke, hetebølger både i Norge og i verden. Det siste skremmende var ekstrem nedbør i Hellas, som kom etter måneder med tørke og mange skogbranner. Det kom opptil 800 mm nedbør bare på et døgn i Hellas. Det er vanvittig mye!

Lignende episoder skjer i Italia, Spania, Frankrike osv. Planter tørker inn, landbruket sliter, det produseres mindre mat osv. Det er svært alvorlig. Snart får vi klimaflyktninger fra Syden opp til oss i hopetall!

Nullvisjon

Jeg har derfor følgende spørsmål til Geir Ove Ystmark om effektive miljøtiltak:

  • Hvilke klimautslipp kommer fra havbruk for å produsere og frakte 17 millioner måltider?
  • Hvor mye CO₂ slippes ut fra all flyfrakt av laks til Amerika og Østen og fra titusenvis av trailere og båter som frakter laks ut i verden og fôr til Norge?

En bør satse på kortreist fôr produsert i Norge i stedet for frakt av soyafòr fra Amazonas?

  • Hvor bærekraftig er det å hente titusener av arbeidsfolk fra utlandet til å jobbe i oppdrett i Norge?
  • Hvor raskt vil næringen oppnå nullutslipp, null lus og null rømming for å bli bærekraftig?
  • Hva gjør næringen for å berge villaksen som er på rødlista? Vi bør vel satse på helt lukkede anlegg?

Alle er vel enig i at vi må jobbe for en nullvisjon også i havbruket?

Norge skal redusere sitt klimautslipp med 50 prosent innen 2030. Skal vi klare det må havbruksnæringen også på banen. Lakseoppdrett er årsak til en svært stor andel av våre klimautslipp.

Berge livsgrunnlaget

De store økonomiske overskuddene i næringen bør brukes til å møte det grønne skiftet raskere, ikke til økt skatt som Stortinget vil, eller til å skape nye arbeidsplasser slik næringen vil. Det hjelper verken kysten, Norge eller verden at det skapes flere arbeidsplasser som ikke er bærekraftig overfor klimaet og naturen.

Da sager vi over den berømte greina vi sitter på.

Klima- og naturkrisen er det aller viktigste å gjøre noe effektivt med nå slik FNs generalsekretær innstendig og klokt ber hele verden om. Vi snakker om å berge livsgrunnlaget vårt på kloden.